Đang Thực Hiện

161219 Clone website

Clone the website [url removed, login to view], then costumize the colour and background with my logo and etc.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: keynote, clone website, website clone website, javascript logo website, clone website website, php clone website, website costumize, costumize, clone background, clone website php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1907408

Được trao cho:

ajaxexpertsl

Hi there, details of my bid have been posted on your message board.

$185 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0