Đã Hủy

clone - [login to view URL]

Hi ,

i would like to clone [url removed, login to view] :

all pictures and images must be licensse

site must look - clean cut

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: www, TV, clone, images clean, clean images, php clean javascript, clone www site, tv php, tv clone, images cut, clone tv, php cut images, clean javascript, clone http, javascript clean, clean clone, clone clean, www php, cut pictures, javascript pictures

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) moshav, Israel

ID dự án: #8785