Đang Thực Hiện

Convert AnythingSlider to Anything Fader

I need to convert Joomla AnythingSlider module sliding effect to fade effect.

Currently module works, but I need a different transition between slides.

I have noticed theres a lots of examples online, this is just one of them:

http://proloser.github.com/AnythingSlider/#&panel1-6&panel2-4

Kỹ năng: AJAX, Javascript, Joomla, jQuery / Prototype, PHP

Xem thêm: anything fader, anything, transition fade, 2012 convert, convert 2012, theres, github convert php, joomla module javascript php, module convert, fade joomla, effect slides, joomla anythingslider, anythingslider joomla, joomla sliding, convert module joomla, javascript github effect, convert module, joomla sliding module, transition effect, php transition, convert module php, joomla convert module, sliding javascript, product view online examples, php slides

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Irvine, United States

Mã Dự Án: #1674732

Đã trao cho:

cwan15

Hi, This is a simple task, I can do it.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

girgis77

Hi, check the link in your inbox please

$40 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.5