Đã hoàn thành

Convert AnythingSlider to Anything Fader

I need to convert Joomla AnythingSlider module sliding effect to fade effect.

Currently module works, but I need a different transition between slides.

I have noticed theres a lots of examples online, this is just one of them:

http://proloser.github.com/AnythingSlider/#&panel1-6&panel2-4

Kĩ năng: AJAX, Javascript, Joomla, jQuery / Prototype, PHP

Xem nhiều hơn: anything fader, convert javascript to php online, convert c to javascript, convert c# to c++, convert c to c, anything , transition fade, 2012 convert, convert 2012, theres, github convert php, joomla module javascript php, module convert, joomla convert com, convert module joomla joomla, fade joomla, convert joomla module joomla, convert module joomla module, effect slides, fade fade javascript, joomla anythingslider, anythingslider joomla, joomla sliding, convert module joomla, javascript github effect

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Irvine, United States

ID dự án: #1674732

Được trao cho:

cwan15

Hi, This is a simple task, I can do it.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

girgis77

Hi, check the link in your inbox please

$40 USD trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
4.5