Đóng

Cool Web App - Javascript, AJAX, HTML5, CSS3, PHP, MYSQL

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $173 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hi,

I have a few prototype ideas that require coding but I want to start with:

1. Javascript UIPicker view (see link below), this must function on both Iphone and Android browsers with dynamic data loaded from MYSQL DB.

The picker code, graphics etc has already been done for you see link below:

[url removed, login to view]

This picker is to be populated directly from data in a MYSQL DB using PHP and AJAX, the data transfer needs to be via Ajax without need for reloading the page.

The data loaded into wheel 2 is dependant upon the choice of wheel 1 and the data loaded into wheel 3 is dependant upon the choice of wheel 2.

HTML 5 offline data storage is to be included so that the first visit downloads all the data, subsequent page vists only pull down data changes.

The rotation of the page needs to be detected and webpage must stay vertical.

Cheers

Paul

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online