Đang Thực Hiện

130663 Copy This Script/Clone

I need a 1:1 copy of [url removed, login to view]

Including a simple Webdesign, an admin-interface and all the functions of www.tagspage.com.

I need a clean XHTML and PHP code!

AdSpace

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: webdesign code, copy code, webdesign clone, webdesign admin, webdesign clean simple, webdesign clean, simple webdesign, copy php javascript, copy javascript, copy code javascript, adspace, php webdesign script, clone tagspage, php clean xhtml code, webdesign script, clean clone, php clean xhtml, code clean php xhtml, script clone php, clone clean, script copy clone php, clean simple webdesign, clean webdesign, php xhtml clean, script clone copy

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Palmdale, United States

ID dự án: #1876831