Đóng

Countdown submit form button

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $8 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need to have a submit button in a form to be (disabled) after 24h from "$timexx"

The submit button need to contain when enabled ( HH:MM:SS -- CONFIRM)

After 24h disabled (not clickable) and contains following text (conformation time expired) and new button apiring (for info click)

It needs to countdown from $timexx witch php inputs in format example( 2012-07-06 20:04:01) (YYYY-MM-DD 20:04:01)

example:

<style>

.countdown {

width: 70px;

}

</style>

<script>

var tminus = 5;

function countdown(){

if (tminus >= 0.1){

tminus = tminus - 0.1;

tminus = [url removed, login to view](tminus*100)/100

if (!([url removed, login to view](tminus*100) % 100)){

tminus = tminus + ".0";

}

}else {

tminus = "Submit";

}

if (tminus != "Submit"){

[url removed, login to view] = false;

}else{

[url removed, login to view] = true;

}

[url removed, login to view]("countdown").value=tminus;

setTimeout("countdown();", 100);

}

</script>

</head>

<body>

<form name="countdown_form">

<input type="submit" id="countdown" class="countdown" onClick="alert('Clicked');" disabled>

</form>

<script language="javascript">

<!--

countdown();

//-->

</script>

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online