Đã Đóng

Create facebook unlike button

Hi,

Please read attached file for details.

Kỹ năng: AJAX, Quảng cáo trên Facebook, Javascript, PHP

Xem thêm: create facebook, unlike, file javascript read, read file javascript, read attached file php, javascript create file, create pdf file mysql, create url file, php file create, create ocx file, create xml file php, php create xml file

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) 10001, United States

Mã Dự Án: #1009287

4 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

softsolution2000

Ready to start right away...

$100 USD trong 0 ngày
(225 Đánh Giá)
7.7
agilesols

lets do it.

$80 USD trong 0 ngày
(221 Đánh Giá)
7.5
vsureshk

Let us start this work

$40 USD trong 2 ngày
(24 Đánh Giá)
5.1
steave12

Hi, Let me help you

$40 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.8
ymsCreative

Ready to start, you asked for a low bid - here it is. Please let me know if you will need my services. Thank you!

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.4