Đang Thực Hiện

Create an HTML5 version of existing "site generator"

Here are the specs:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: HTML5, Javascript, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: edit existing, html5 edit, create html5 site, html5 generator, create html5, php html generator, php html5 site, google generator, dehed00, javascript generator, html version flash site, create site map html, html generator

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #1681960

Đã trao cho:

diamond1027

Hi, I am ready to start now. Regards.

$100 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
5.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

lbear9090

Hi, I have full experience in this field. I can start right now. Thanks.

$100 USD trong 2 ngày
(33 Đánh Giá)
6.3