Đã hoàn thành

8683 CSS XHTML GOD Please

I need one absolute CSS XHTML God for one hour right now. DO NOT bid and do not waste my time if you are not qualified. WebGal!

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, HTML, Javascript, PHP, XML

Xem thêm: need god, php god, xhtml javascript, god, webgalis, time javascript xhtml, xhtml time, css xhtml

Về Bên Thuê:
( 68 nhận xét ) Boulder, United States

Mã Dự Án: #1759550

Đã trao cho:

azukasl

As suggested.

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0