Đã hoàn thành

Custom Prestashop UPS Label Print Module

Create a custom module using the UPS API to print labels on Prestashop Admin. Needs to be Synced with the our UPS account and needs to generate a file for us to print it using our Thermal Label printer.

Kĩ năng: Javascript, PHP, Prestashop, XML

Xem nhiều hơn: prestashop print module, ups label printer prestashop, prestashop label printer, prestashop ups, print label prestashop, ups print label prestashop, prestashop ups labels, prestashop print labels, thermal, thermal printer, print @, module prestashop, javascript prestashop, php generate label, prestashop create account, prestashop admin, php print ups labels api, thermal printer print, prestashop label module, javascript print printer, custom javascript prestashop, print api, printer labels, ups labels php, php prestashop api

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #1622788

Được trao cho:

anjan011

As discussed :)

$100 USD trong 3 ngày
(96 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

Elinfotech

please check pmb

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0