Đã hoàn thành

Custom Project For Sliconmind

Được trao cho:

SiliconMind

as discussed

$800 USD trong 10 ngày
(69 Đánh Giá)
6.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $313 cho công việc này

shubham2dawra

Hi i can do Modification of your Dating Project PM Me Information Thanks.

$250 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.8
Aproxomal

hello, i can help you. please give more project details.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kubik

I have extensive experience in PHP, although I am new here. You can give some details if you would like to use my skills.

$100 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0