Đã Hủy

Customization of buddypress

Hi!

I have a buddypress site. I need some work on it . I have a theme for it, your first job will be integrating the theme then moving on from there.

Kỹ năng: Javascript, jQuery / Prototype, PHP

Xem thêm: php buddypress, javascript customization, buddypress site customization, need seo work site, need job portal site, buddypress php, php site customization, buddypress javascript, buddypress job, buddypress customization, theme buddypress, buddypress theme

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Fayetteville, United States

Mã Dự Án: #1669455

2 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

santoshsinh

I am ready to convert to buddypress compatible.

$50 USD trong 0 ngày
(20 Đánh Giá)
4.4
Kashif927

Please check your inbox for detail...

$90 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
2.6