Đã Đóng

Dailymotion Publisher API

Hi

I need to create WordPress plugin or Alter any free plugin for import bulk videos from dailymotion with my dailymotion publisher syndication key

you can also modify phpmyvideoblog wordpress plugin

please check daily motion api doc hear

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

please check attachment for view Here is an example for a single video with the iframe embed code

pm me for more details

Kĩ năng: HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: dailymotion publisher, api html dailymotion, dailymotion com, daily motion, create api for wordpress, api key wordpress, wordpress dailymotion api plugin, dailymotion syndication, wordpress api, dailymotion, api key, html alter, html embed code, wordpress syndication, alter javascript, iframe video, import modify, wordpress import html, please details attachment, html wordpress import, html embed javascript, example plugin javascript code, please check api key, please check attachment, create alter

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) salem, India

ID dự án: #1694697

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

toinnisfree

pls chk pmb

$350 USD trong 4 ngày
(534 Nhận xét)
7.8
Y2qEC87pY

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0