Đang Thực Hiện

158442 Database System by Jetteam

I'll be ready to start asap. Transcription database system. Will explain full details once project has been awarded. Nothing too hard.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Visual Basic

Xem nhiều hơn: database system, asap database, database system project, ready system, full transcription, transcription asap, project database javascript, ready database project, system ready, javascript database

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) HILTON HEAD ISLAND, United States

ID dự án: #1904630