Đang Thực Hiện

Develop and design GUI

Advanced graphical user interface development.

5 screens and 30-40 fields

All fields write to a mysql environment.

Full build, development and design required.

Individual customer logon. Needs to be web based addition to current website.

Mock up available for detailed quote.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Javascript, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: mock up screens, develop web design, development and design website, advanced design, write php and mysql, website mock design, Web development and design, ENVIRONMENT DESIGN, design website mock, design screens, interface mock, php web gui, gui design web, develop customer, develop based, web interface develop, mock interface, php user interface web design, gui design javascript, write javascript mysql, mysql GUI, javascript write mysql, graphical interface design web, gui mysql, php javascript advanced

Về Bên Thuê:
( 63 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1747462

3 freelancer đang chào giá trung bình $310 cho công việc này

webworker

As Discussed . Complete UI work for this .

$250 USD trong 4 ngày
(113 Đánh Giá)
6.0
nexuslite

Develop and design 5 page form with 30 to 40 fields

$250 USD trong 10 ngày
(46 Đánh Giá)
5.8
vertexesgroup

Hi, Greetings from vertexes group. Project requirements: Advanced graphical user interface development. 5 screens and 30-40 fields. All fields write to a mysql environment. Similar Work Experience: Thêm

$750 USD trong 30 ngày
(3 Đánh Giá)
4.8
isensebd

Please check PMB

$430 USD trong 14 ngày
(40 Đánh Giá)
4.6