Đã Hủy

develop a new website

develop a new website, same as [url removed, login to view]

using php mysql css js jquery technics.

no need blog. just the whole website.

contact me skype:[url removed, login to view]

Kỹ năng: CSS, Javascript, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

Xem thêm: new website, sipvi, skype php mysql, jquery contact php, whole website, develop website using php, website contact, develop website javascript, develop website blog, website needs develop, contact skype hotel, contact skype msn yahoo, price develop wordpress blog, website using php css, using css develop website, develop blog website, website blog php mysql, develop skype, need contact form, phpbb3 add contact skype, develop blog, develop website using css, need contact someone google

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) suzhou, China

Mã Dự Án: #1646078

1 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

dikolawse

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0