Đang Thực Hiện

Dropdown Menu to Wordpress Theme

I have a Wordpress theme that I have modified to use the standard Wordpress Menu, but I need it to handle a dropdown effect for sub-page from the main horizontal navigation unit. If you can create a functioning menu for a reasonable price, you get this job today.

Kỹ năng: HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: wordpress theme price, standard wordpress, wordpress theme menu, wordpress theme create, dropdown, today wordpress, wordpress page javascript, main navigation wordpress, standard theme wordpress, javascript menu wordpress, php create effect, dropdown javascript php, wordpress navigation theme, horizontal menu wordpress, menu horizontal, wordpress horizontal menu, wordpress menu javascript, wordpress main theme, standard theme, wordpress standard theme, price wordpress, php wordpress menu, create menu php, javascript effect, menu navigation

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Eagle Point, United States

Mã Dự Án: #1067317

Đã trao cho:

ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$38 USD trong 0 ngày
(271 Đánh Giá)
6.5

6 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

op2i

Please see pmb.

$70 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
6.3
sanjayindrapuri

Let me do it. Check PM.

$40 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
4.5
chiuaua27

CHECK PMB ! :)

$60 USD trong 5 ngày
(24 Đánh Giá)
4.5
npz

Ready to provide [url removed, login to view]

$200 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
3.6
asimphp

i can do this with ease

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1