Đóng

Drupal jquery/javascript code for views

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $63 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I've been working on a javascript/jquery code problem in Drupal for weeks and would like to find someone who can step in and sort out the problem. I have created a list of nodes in a view. Each node has a click which loads a new view via ajax. In turn each node in the new view has a click which loads a new view, etc, etc. So we end up with a lot of nested views. I want each new view loaded into a block to the right of the clicked node. Though the jquery/javascript works fine in the original view, I'm having problems with the javascript behaviour and css of the nested views.

Here is an example of the script I am using at the moment;

[url removed, login to view] = function (context) {

$('.morelink:not(.togg-processed)', context).addClass('togg-processed').each(function () {

var myindex = $('.morelink').index($(this));

var target = $('.newthing').eq(myindex)

var nid = $(".mynid").eq(myindex).val();

$(this).click(function() {

if (($('.hiddenrows').eq(myindex).is(":hidden")))

{ $('.hiddenrows').eq(myindex).show();

$('.newthing').eq(myindex).show();

var toLoad = [url removed, login to view] + 'replies/' + nid;

xhr = $.ajax({

url: toLoad,

success: function(data) {

$(target).html($(data));

[url removed, login to view](context);

}

});

}

else

{

$('.hiddenrows').eq(myindex).hide();

$('.newthing').eq(myindex).hide();

}

return false;

I could use someone to step in and help get me over the hump.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online