Đã Hủy

Facebook comments

14 freelancer đang chào giá trung bình $59 cho công việc này

finishedwant

Here is facebook [url removed, login to view] check PM

$30 USD trong 7 ngày
(17 Đánh Giá)
4.3
sameg

plz check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
3.9
smartskill

Php mysql developer having 4+ yrs experience

$30 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
3.4
Freemason

Sir Please see your PMB

$50 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
2.7
royalcub

I am interested to work on this [url removed, login to view] check your pm for more details. Thanks.

$100 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
Deeraf

See Private Message

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
FAZIAN

I am glad to work for you.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Prepex

Check your PMB

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
PutraCoder

Hi sir, expert here....

$35 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
Greatma

please check pmb thanks

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
crouise

We are 10 years experiences in php,mysql,linux,wordpress,Drupal,Joomla,javascript,[url removed, login to view] have already done this kind of [url removed, login to view] will provide you best [url removed, login to view] have client all over [url removed, login to view] are experienced to so Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sihabislam485944

i am a new user.......

$100 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
azizulraku

@@@@@@@@@ I am ready to do this job @@@@@@@@@@@@@

$35 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fallingrains

I am interested to work on this project

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0