Đã Hủy

Facebook Viral Javascript Required - Quick development

I need a custom Facebook Viral Javascript.

It needs to do the following via Javascript:

1) Update Status with custom message + friend tagging

2) Send a Chat message to Friends with customizable message

3) Create Event with custom message + Invite all friends

I require Quick development & Delivery (I preffer install to account that Il give you access details!)

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Javascript, PHP, Social Engine, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: javascript required facebook, Javascript Development, do i need a facebook account, viral facebook, facebook javascript, facebook custom, facebook chat, custom facebook, event javascript, send message friend, javascript tagging, install facebook, facebook need chat, need friend chat, facebook javascript php, custom chat facebook, require friend facebook, javascript create facebook event, php require facebook, create facebook event, create facebook event javascript php, javascript access, javascript php chat, friends friend invite, facebook send chat message php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Maribor, Slovenia

ID dự án: #1045426

7 freelancer đang chào giá trung bình $131 cho công việc này

geekydeveloper

Please refer PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(70 Nhận xét)
6.7
programac

pmb please

$80 USD trong 2 ngày
(36 Nhận xét)
5.4
mauro1989

I can do this.

$120 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
2.6
webfes

Hi, I have ready code for you Thanks

$150 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
ravirajkumar

i can do this job.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shadywallas

you send me the massage you want to preview in chat and the massage you want to be crated as the event name and custom message >> want to pee posted in afriend wall with 5 friend tags, then i give you link to Thêm

$70 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anilkpalmia

interesting in this job Thanks

$150 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
0.0