Đã Hủy

***Facebook Viral Javascript Script Needed ***

Hello , I need a custom Facebook Viral Javascript ,

It needs to do the following via Javascript:

Update Status with custom message + friend tagging

send a Chat message to Friends with customizable message

Create Event with custom message + Invite all friends

I would prefer to keep the budget around 100$ , let me know what you can do for me , thanks !

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: facebook viral javascript, create facebook chat invite, facebook javascript send message friends, invite friends facebook, viral facebook, facebook javascript, facebook custom, facebook chat, custom facebook, event javascript, update status script php, status update script, script event, send message friend, facebook create event script, javascript tagging, php script invite facebook friends, script send message facebook friends, script status facebook, script message, facebook need chat, need friend chat, facebook javascript php, script php chat facebook, custom chat facebook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) trestro, Canada

ID dự án: #1038837

3 freelancer đang chào giá trung bình $148 cho công việc này

geekydeveloper

Please refer PMB.

$145 USD trong 0 ngày
(92 Nhận xét)
7.0
emicsoft211

Hello, Please check [login to view URL] you

$150 USD trong 2 ngày
(16 Nhận xét)
5.3
BulkSoftwares

check pm,,.

$150 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0