Đang Thực Hiện

Facebook Viral Javascript Script

Hello , I need a custom Facebook Viral Javascript ,

It needs to do the following via Javascript:

Update Status with custom message + friend tagging

send a Chat message to Friends with customizable message

Like a page

Send message to the users friends inbox

I would prefer to keep the budget around 100$ , let me know what you can do for me , thanks !

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: viral javascript, facebook viral javascript, javascript facebook viral, javascript viral chat facebook, viral javascript facebook, facebook viral inbox message, script facebook, javascript chat facebook viral, javascript facebook page viral, viral facebook, facebook javascript, facebook custom, facebook chat, custom facebook, update status script php, status update script, send message friend, javascript tagging, script send message facebook friends, script status facebook, script message, php script users can update status, facebook need chat, need friend chat, facebook javascript php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) waterbury, United States

ID dự án: #1043531

3 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

webfes

Hi, Can we discuss this in detail, Thanks

$150 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
FacebookHunter

check pm please

$95 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
blackjeans

ready to provide

$100 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0