Đang Thực Hiện

Filtering for our script

We need category filtering for our script. It needs to remove certain categories from the search results.

Kỹ năng: HTML, Javascript, PHP

Xem thêm: php search filtering, remove script, filtering results, filtering php, php search script category, php filtering, javascript search script, search filtering php, product search results script, category script, search category script, remove search results, results script, filtering script, script google search results, javascript remove script, script filtering

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Skopje, Macedonia

Mã Dự Án: #1745796

4 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Chtioui86

Hi, Please see your private msg TY

$30 USD trong 0 ngày
(72 Đánh Giá)
6.0
Max01

easy job for me si can do within 1 hr pmb me url and what fields you need to remove

$30 USD trong 0 ngày
(98 Đánh Giá)
5.8
brendonf

Hi. I will have the filtering added within 24 hours.

$30 USD trong 0 ngày
(37 Đánh Giá)
4.9
dtbang

Thank you. I'm ready to start!

$70 USD trong 0 ngày
(23 Đánh Giá)
4.5