Đang Thực Hiện

Fix broken mailformular

on these 2 formulars: [url removed, login to view] and [url removed, login to view] the attachment of file function is broken. Fix it.

Kỹ năng: AJAX, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: freelancer attachment, dk freelancer, broken, fix function php, fix javascript function, freelancer fix, javascript broken, freelancer file editing, forex fix protocol freelancer, block copy file function, microsoft freelancer file extract, freelancer file extract, fix levels wav file, fix levels sound file, fix flash fla file

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét ) Ry, Denmark

Mã Dự Án: #1695572

Đã trao cho:

fuzzoid

will be done

$30 USD trong 0 ngày
(169 Đánh Giá)
6.3

9 freelancer đang chào giá trung bình $61 cho công việc này

jerrypro

Check PMB.

$40 USD trong 1 ngày
(190 Đánh Giá)
6.2
MustafaSR

Hello Sir, ready to start at once. Can fix it with in an hour

$30 USD trong 1 ngày
(82 Đánh Giá)
5.8
allroundexperts

Hello , please view my pm

$30 USD trong 2 ngày
(109 Đánh Giá)
5.6
bcsaba

Think can do this for you.

$30 USD trong 1 ngày
(32 Đánh Giá)
4.9
nipunsinghal

I can do this project! Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
4.0
petrovp

Good day, I can debug your scripts using Eclipse.

$30 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
3.2
RM6c0VG7d

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ditacom

I can do that. I need 1 day to complete. And 1 day to fix bugs (if you need).

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0