Đã hoàn thành

Fix conflict JaPager and sh404sef @ Joomla 2.5

Please see the problem here:

[url removed, login to view]

Youtube Video explaining the problem:

[url removed, login to view]

Complete Template Demo:

[url removed, login to view]

Files:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view] [url removed, login to view]

Please fix it locally and then send me the way how to fix it.

Regards,

Felipe Oliveira

Kĩ năng: AJAX, Javascript, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: japager, plugin fix, how to fix com, how fix it, fix it fix it fix it fix it, fix it fix it fix it, youtube problem, video br, pager, oliveira, conflict, joomlart template joomla, joomla template demo, youtube video template, joomla conflict fix, video explaining, highlight javascript, video fix, fix joomla problem, sh404sef problem, joomla complete sef, fix video plugin, javascript conflict fix joomla, joomla javascript conflict fix, template joomla conflict

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

ID dự án: #1735509

Được trao cho:

pratham2003

Bid details sent via PM

$50 USD trong 1 ngày
(72 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $158 cho công việc này

shaouraav

Please check PM for detail.

$175 USD trong 0 ngày
(24 Nhận xét)
5.9
T9oV35UBy

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0