Đóng

Fix Like/Share on Facebook on IOS app server side

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $198 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $60 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

This Project is to fix existing Like/Share function on iOS app server side , server side is in php.

This what need to be done :

1. Adding the open graph objects tables to the existing SQL database.

each table should look like this

Please download file for full table specs and description !

2. add API Calls

adding object:

example:

[url removed, login to view]

this should be POST method.

deleting object

example:

[url removed, login to view]

‘DELETE’ method

3. adding the object meta data to the server. when the user will share a product the facebook the client should only send the link of the product and facebook will take the meta data from the server.

4. upload existing server code to an AMAZON server.

5. need to be fixed :

likes and shares table need to add columns so that the tables will be like the table above.

adding/removing likes/shares methods currently not working.

Thank you !

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online