Đang Thực Hiện

fix mass upload error in a Typo3

We have a Typo3 with an error in mass upload functions. It looks like javascript error. The two links "toggle..." and "import..." doesnt do anything.

I have a screen recording that shows error in detail.

Kỹ năng: AJAX, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: screen recording, javascript toggle, php toggle, import upload, upload screen, toggle, screen fix, php screen recording, upload functions php, toggle javascript, php typo3, fix javascript error, php javascript upload, javascript error fix, javascript upload, javascript toggle fix, clipshare error upload, upload photo fix, fancy upload flash fix, upload error, typo3 php, php upload error, upload pic fix, links error

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét ) Ry, Denmark

Mã Dự Án: #1721813

Đã trao cho:

tomitzel

Thanks for the invite.

$30 USD trong 2 ngày
(13 Đánh Giá)
3.9

7 freelancer đang chào giá trung bình $252 cho công việc này

toinnisfree

quick pro help. ftp and escrow required.

$50 USD trong 1 ngày
(560 Đánh Giá)
7.9
thangtqvn

Hello, let me help you solve your issues. Please check your PMB for details

$55 USD trong 1 ngày
(141 Đánh Giá)
6.2
Svetoslav92

Hi.Please check my PM.Thanks

$60 USD trong 2 ngày
(62 Đánh Giá)
5.4
bapida

Hi, I have more than 5 years exp on typo3 ext developer

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8
mohdrafi123

Hi! I can get it done within few hours.. Don't judge me on my ratings. I usually don't deal inside freelancer.com..

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
WkX72LQ5r

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0