Đã hoàn thành

Fix PHP Function/Class that do Login using social network

The purpose of this project is to Fix PHP class/function that manage OpenID (third-party login) authentication from the following sources:

1- Google

2- Facebook

3- Yahoo

4- Live

5- LinkedIn

After the fix, This class/function must return the following values:

• Email of the authenticated user

• Username of the authenticated user

• First & last names

• Any other information about the user like mobile, birth-date are welcomed

Thanks

Kĩ năng: HTML, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: openid project, php function , OpenID, live network, fix php, fix mobile, php javascript class, google linkedin facebook, live login, facebook email login, mobile fix, authenticated, facebook login third, last names, javascript network, yahoo google live, using class, facebook login email, php facebook fix, fix javascript facebook

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) Riyadh, Saudi Arabia

ID dự án: #2549611

Được trao cho:

adibr70

Hi, I can help you. Adrian

$50 USD trong 5 ngày
(31 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

YassineB

Ready to start.

$50 USD trong 2 ngày
(19 Nhận xét)
4.3
AndrewTheOne

Hey, I have experience in social networks' API, and i well know OpenID.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0