Đã Hủy

Flash Game designing and development

hi

i need a flash game multi player game like this one

[url removed, login to view]

only experienced development bit .

the site i want to link with is [url removed, login to view]

i want all features and all option like in this game.

all design and development will be done by you.

thanks

Kỹ năng: ActionScript, Adobe Flash, Thiết kế trò chơi, MySQL, PHP

Xem thêm: javascript development, game link, development apps, designing apps, javascript game, game designing, development designing, apps development, multi site development, game site link, flash game php, designing facebook, designing site, facebook apps game, flash game javascript, multi game apps, facebook development php, php game facebook, cityville, facebook game apps, game javascript, game javascript php, design facebook game, flash php game development, player facebook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) rochdale, United Kingdom

Mã Dự Án: #1079899

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

rrm068

I can do this job.

$1000 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0