Đang Thực Hiện

Flynax Plugin repair

Hello. I need somebody to modify a plug-in from Flynax. I think is a bug inside code.

detail: [url removed, login to view]

Kỹ năng: AJAX, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: flynax plugin, flynax, javascript repair, modify repair, repair modify, flynax smscoin payment gateway, javascript repair code, flynax smscoin plugin, flynax forum, plugin php forum, repair forum, flynax smscoin, php code plugin, plugin modify, modify gateway code, smscoin, php repair, plugin repair, plugin gateway php, payment plugin php, javascript php plugin, php code repair, repair javascript, repair php, smscoin payment

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) gggggg, Romania

Mã Dự Án: #1642444

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

cool123456

Hey lazarescu, I'm ready to fix your bug ASAP. Please check PMB. Thanks, Sonal Singh

$35 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
4.2