Đã hoàn thành

*For padoo only* Correct mobile gift card bug

Pre-arranged/priced project for padoo regarding correction of javascript/css errors on mobile gift card extension of magenta. $150.

Kĩ năng: CSS, eCommerce, Javascript, Magento, PHP

Xem nhiều hơn: mobile bug, gift card, correct errors, correct css, mobile javascript, php css mobile, css mobile php, padoo project, javascript mobile, css bug, php mobile css, correction css, magenta php, php magenta, mobile css, extension gift, magenta css, extension gift, css mobile, errors correct, correct css errors, css correction, gift card redemption, Gift Card Design, oscommerce enter price gift card

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Hammondville, Australia

ID dự án: #1641342

Được trao cho:

padoosoft

Such as discussed.

$150 AUD trong 1 ngày
(97 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

keepsense13

check PM for details.........

$150 AUD trong 4 ngày
(3 Nhận xét)
2.0