Đang Thực Hiện

Geoclassifieds template design and development

I need to apply some designs onto geoclassifieds.

Some part of the site need to be re-designed.

Kỹ năng: AJAX, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: template design site, apply design template, apply template, javascript site template, php apply template, lottery site design template

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) City of Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1026782

4 freelancer đang chào giá trung bình $425 cho công việc này

LinkPlusOffshore

Please see PMB. Also, please provide more info so that I can place an exact bid.

$250 USD trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
6.3
efflux

Pls view PMB

$500 USD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
6.1
bhavinhjoshi

Hello, Please check PM. Regards.

$500 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.8
YashpalSingh123

.net/php experienced

$500 USD trong 4 ngày
(14 Đánh Giá)
4.9
alfainfotech2

===========================Please check PMB================================

$450 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0