Đang Thực Hiện

Google search result modification and one web page design

I need someone to make some modification on google searh result. Can someone make the search result look like [url removed, login to view] and i need one simple page like google search page with few link.

Kĩ năng: Google App Engine, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: search result web, google search the web, google searh google search google search, google search search, google search on, php web page design, google web search google search, google web page, google search web, some modification, Google search, google search result, simple search javascript, php search page, search page design, search result page, google searh, result page, search result, need google search, simple php google search, google search design, search page, look web search, page page google

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) damansara, Malaysia

ID dự án: #1023357

4 freelancer đang chào giá trung bình $79 cho công việc này

mhanif

Please Check PM

$75 USD trong 2 ngày
(236 Nhận xét)
7.0
memonhusamah

Hello, Check Inbox, Thank you

$60 USD trong 1 ngày
(35 Nhận xét)
5.4
devbusiness

Only quality matters 4 d job.

$80 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
inhousedeveloper

Ready to work immediately. check P.M.B!

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0