Đã hoàn thành

137923 Help with WordPress skin

I have a design already coded in xhtml/css which has a left side flyout menu. I want to make this a WordPress theme. The theme needs to use the existing xhtml structure and use the left side flyout menu instead of the standard WP sidebar.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Javascript, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: left side menu wordpress theme, design with wordpress, wordpress structure, help with wordpress theme, help with javascript, skin javascript, sidebar menu wordpress theme, standard theme wordpress, javascript menu wordpress, wordpress theme existing design, skin coded, javascript css sidebar, coded wordpress, wordpress coded, javascript flyout, css javascript sidebar menu, sidebar css javascript, wordpress menu javascript, wordpress standard theme, xhtml javascript wordpress, wordpress structure css, menu left wordpress, wordpress menu left, left menu wordpress, skin wordpress theme

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) Arlington, United States

ID dự án: #1884097

Được trao cho:

sworkx

Ready to start.. :-Laura

$120 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0