Đã Hủy

Host Bill Intergration

I need my wordpress website to be intergrated in hostbill.. So when customers access the hostbillapp section of my site it will look EXCATLY like my main site.. I needs this done ASAP!!!

Kỹ năng: Javascript, PHP, WordPress

Xem thêm: host bill wordpress, wordpress host, bill, hostbillapp, hostbill website, wordpress hostbill, website bill, bill website, hostbill wordpress, hostbill, website intergration, photoshop dollor bill look, look companies needs outsourcing, wordpress intergration, look forward read asap, intergrated, html look, look table mysql, cartoon avatars look, model look hot

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saint Albans, United States

Mã Dự Án: #1064712

2 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

tehnicsmart

Hello, view pm please

$110 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
3.7
kozmedia

Ready to start! Check Pm

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0