Đang Thực Hiện

129722 HotorNot clone

I need an exact copy of the website [url removed, login to view]

I know there are many similar scripts around, but what I need is an exact clone, including the MeetMe funcionality.

Please do not bid if you have similar scripts in mind.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: meetme com, funcionality, clone around, bid hotornot, meetme php, hotornot com similar, hotornot com clone, hotornot com, hotornot clone website, hotornot clone, clone exact copy, bid clone scripts, website exact clone copy, website exact clone, clone website scripts, copy clone website website, clone hotornot, hotornot meetme clone, similar hotornot, website hotornot, javascript hotornot, hotornot, website clone scripts

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1875890