Đã Hủy

HYIP script

Need a Goldcoders HYIP Manager Clone. Doesn't have to be exactly the same. example at www dot goldcoders dot com/demo2/

Kĩ năng: Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: dot script, script php dot, hyip manager script, hyip script need, hyip manager, clone hyip script, clone script manager, need hyip, www script, hyip script javascript, goldcoders hyip, clone script hyip, example script, manager clone script, script clone manager, www dot com, script exactly, script www com, hyip script clone, hyip com clone script, hyip com clone, hyip clone script, com script, clone hyip, hyip php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NY, United States

ID dự án: #36395

3 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

quality1st

we ahve a demo

$50 USD trong 0 ngày
(34 Nhận xét)
5.6
nattnoble

i am a professional web designer,graphics designer,logo design ,banner,php programming java and java script so i guess the job can be considerted done only if you can give me a chance..

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
3.3
keyvan

i have gold coders hyip manager 2

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0