Đã Trao

Import external website data and customize the data

This is really simple job, we want to import liverate data from another website and post it at our website with some customize

The target website is at [url removed, login to view] , we need to scrap/import the data from the table and post in our website, the value also need to customize n live follow to the target website value...

you can compare target website with the final result (attachment files)

Kĩ năng: CSS, HTML, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: final data, myr, compare website, import data php website, data compare, php scrap data, import result, mobile scrap, simple import, compare table data, php scrap, customize javascript, table scrap, import files, scrap website website, want scrap website, can post job website, javascript mobile website, javascript customize, simple mobile javascript, post scrap, scrap website data, simple mobile data, website compare, virtuemart import external data

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Cheras, Malaysia

ID dự án: #1689139

2 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

GoranUsljebrka

Sir I can do this job

$30 USD trong 1 ngày
(61 Nhận xét)
5.5
ejudnghmi

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0