Đã Đóng

Improve website loading speed (on mobile version as well)

My website is too long to load. Actually not bad, but I want to improve it. I need someone to optimize my both website (normal and mobile version). Maybe also take a look at my hosting ...

Kĩ năng: Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: improve mobile version website, optimize mobile, mobile version, loading speed, improve website, improve website speed, javascript speed, optimize improve, mobile website speed, optimize website speed, javascript optimize, version mobile, loading optimize, javascript mobile version, mobile javascript, mobile version php, php website mobile version, javascript mobile website, mobile version website php, improve mobile website, version mobile website, Load Speed, javascript mobile, php improve website look, create mobile version zen cart website

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Bruxelles, Belgium

ID dự án: #1604245

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

AT10mq7XW

Pls check PMB.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0