Đang Thực Hiện

Integrate AJAX module for 1:1 chat with Test_video chat

2 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

phpdevindia

Let me do it for you. Thanks

$100 USD trong 2 ngày
(158 Đánh Giá)
7.4
elixiusx

Ok... i can do it

$40 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
4.3