Đã Hủy

Integration and multilingual improvement

The bonus project for the great developer for finishing the first two projects in super fast time. 3rd project.

Kĩ năng: HTML, iPhone, Javascript, jQuery / Prototype, PHP

Xem nhiều hơn: finishing javascript, project improvement, anges244, project multilingual, avr pic time clock projects schematic, fast learner time management, autopilot real time system projects, 62wpm fast typing time, time sheet projects, part time software projects, part time php projects, part time java projects, part time computer projects, part time net projects

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) SF, Greece

ID dự án: #1714744

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

programac

PMB Please...

$40 USD trong 30 ngày
(39 Nhận xét)
5.5