Đóng

152106 Internet Radio Script

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

Looking internet radio script similar to [url removed, login to view] or [url removed, login to view]

I also need shoutcast interfaced done too.

email me for details on what i exactly want.

Demo the script.

Will also need to scripts :

1. script for other websites to be able to link to my site

and be able to play the stream. The script need to provide a search feature so that website owner can decide the nature of songs to play.

2. Affiliate system.

More details later.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online