Đã Đóng

Invision Power Board Issue

I have an Invision Power Board 3.1.4 that is having problems with the quick pm window that pops up, but won't fully open or be usable. I need someone to help fix it and ensure no other little bugs are happening.

Kỹ năng: AJAX, Forum Software, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: power, javascript power, issue javascript, javascript issue, need issue, javascript bugs, invision power, power board, quick 150, need javascript help fix, help need job, invision power board, fix javascript problems, help need artist design, invision board

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) komoka, Canada

Mã Dự Án: #1021889

1 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

triadb

Hi, please check PM

$103 USD trong 7 ngày
(20 Đánh Giá)
4.8