Đã Đóng

Iptv android application

Hello.

I have several udp stream multicast mpts from satellite IRD . I need application I can play the stream with a STB ANDROID.

THANKS

Kỹ năng: Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: android-9, android 3, android 16, android 14, STB , iptv, udp application, php udp, stream iptv, stream android stb, android android application, stream stb, php stream android, android iptv stream, play iptv android, android stream iptv, udp multicast, stream application, play php android, mpts, javascript iptv application, play stream, udp android, iptv application android, iptv application

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1680658

2 freelancer đang chào giá trung bình $215 cho công việc này

sumthonrick

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
M40LfM2hF

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0