Đã Đóng

javascript for validation of different types

incorporate javascript into webform to do credit card validation,sin,iban and other ajax validation

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: types of ajax, javascript credit card, validation, sin, javascript validation, webform html, htm txt, credit card validation ajax, php html validation, validation ajax, credit card validation php, sin iban, different types articles, html ajax validation, javascript validation ajax, javascript validation php, php shtml, php validation, shtml, javascript ajax validation, incorporate html php, html php validation, ajax web card, iban php, html php validation service

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) montreal, Canada

Mã Dự Án: #1698148

3 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

nuprogramer

Please check PM.

$60 CAD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
6.0
rajeshgrandhi

hi sir i can do this for [url removed, login to view] add me we will discuss

$30 CAD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
VWMx396Dc

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$30 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0