Đã hoàn thành

Job for ClusterStudio - change script & add to database

Job for ClusterStudio - I require modifications in front end so user will not see empty categories. I also need to replace existing categories with custome categories, level 1 & level 2.

Kĩ năng: Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: job see, job javascript, job categories, job for , custome, php database front, existing change, script replace, itmedia, script require, categories php script, clusterstudio, categories database, job change script, javascript replace, empty existing database, change script php, php replace script, php javascript add user, job require, change user, add score database php script, javascript front end database, script parse email message add database, need add database netbeans project

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Renmark, Australia

ID dự án: #1045944

Được trao cho:

ClusterStudio

Yabadabadoo

$50 USD trong 1 ngày
(43 Đánh Giá)
6.2