Đang Thực Hiện

joomla + javascript Quick project

Được trao cho:

jDevAndDesign

please check your pmb

$49 USD trong 2 ngày
(187 Đánh Giá)
6.8

9 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

LeaderTeam

Hello. Please check PM.

$50 USD trong 0 ngày
(76 Nhận xét)
6.5
coder9

Hi, Please check PMB for more details, thanks!

$30 USD trong 0 ngày
(57 Nhận xét)
5.8
v2software

Hello Sir , ############## Plz view your PMB ############### Thanks

$50 USD trong 0 ngày
(13 Nhận xét)
4.9
MakeYouBelieve

I can start right now. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(38 Nhận xét)
4.6
Junyou

Hi,my friend,please kindly check PM,thanks!

$45 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.7
anitshrestha

Hello there. I am Anit Shrestha. I am web developer and designer. I would like to offer you my services. catch me at [login to view URL] @ SKYP. [login to view URL]

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Flash161

we`ll do it in some hours

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bala2111

HI, my name is bala from chennai..wish i could get this project as my start up.! thanks..!!

$70 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0