Đã hoàn thành

126890 math javascript

need a javascript (or other code) to do a simple math calculation. Nothing fancy just 4 calculations.

2 variables will be user entry and the other two are static numbers. for example:

user entry + user entry x static number - static number = ___

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: n math, math n, math, javascript math calculation, javascript entry, static calculation, simple calculations javascript, simple calculation javascript, php javascript example, simple math, javascript example, mmmcom, javascript number calculation, javascript simple math, math calculation, javascript number, entry number javascript php, calculation code javascript, simple php calculation example, javascript calculation php, math code, simple javascript calculation, javascript calculation example, javascript calculations php, javascript calculations

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #1873058

Được trao cho:

usuf001

Can be done :)

$5 USD trong 0 ngày
(369 Đánh Giá)
6.2