Đã hoàn thành

MediaWiki Site: Make Short/Clean URLs

Hi, my mediawiki site has this url [url removed, login to view]

Make the url look like this:

[url removed, login to view] (short and clean) or [url removed, login to view]

All webmaster who uses mediawiki as their wiki application undergo this problem so its a very common problem for media wiki users.

Since this site is a stand-alone wiki site, I install mediawiki at [url removed, login to view] NOT on [url removed, login to view]

My wiki site is hosted at FatCow hosting (shared)

SOLUTION by MediaWiki: (Step 1-7) This method requires Apache and root access.

Check -> [url removed, login to view]:Short_URL

Kĩ năng: HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web, WIKI

Xem nhiều hơn: mediawiki short url, clean url mediawiki, mediawiki clean urls, site make, solution make, short url, index media, Clean, clean my, apache javascript, javascript url title, url title javascript, media wiki, clean hosting, apache problem, php clean urls, javascript problem solution, url short url, apache access, mediawiki users, php apache site, apache url, short php, php clean javascript, site stand

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Caloocan, Philippines

ID dự án: #1715618

Được trao cho:

kommandant

i can help

$60 USD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

skrmm1

Hi. I can help you. Cheers!

$65 USD trong 1 ngày
(39 Nhận xét)
5.4