Đã hoàn thành

144829 I meem Clone -Music site

I need someone to clone I [url removed, login to view] - no jokers please!! If you cannot do this work, please do not respond to my post! We will discuss later the features.

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: discuss later, php music site, clone post javascript, post music site, music site clone, delroy33, music clone, clone music, javascript music, music javascript, clone php site, music site, javascript music site

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) kingston, Jamaica

ID dự án: #1891005

Được trao cho:

photoshop

Ready to start now :)

$3000 USD trong 60 ngày
(190 Đánh Giá)
7.2